Drs. Hetty van Elferen - Utrecht - M 06 4290 5826 - E info@hettyvanelferen.nl - Algemene voorwaarden

Werkwijze

In mijn werk maak ik onderscheid tussen corrigeren, redigeren en herschrijven. Om eventuele misverstanden te voorkomen is het belangrijk van te voren af te spreken wat u precies van mij verwacht. Veel opdrachten vallen onder ‘redigeren’, maar ‘corrigeren’ en ‘herschrijven’ komen ook geregeld voor.

Corrigeren
De concepttekst is al een heel eind op orde. Wellicht is de tekst al een keer geredigeerd. Er moeten enkel nog grammaticale fouten, spelfouten en interpunctiefouten (punten, komma’s, puntkomma’s) uit gehaald worden.

Redigeren
Dit komt het meeste voor. De concepttekst is klaar, goed opgebouwd en inhoudelijk in orde, maar er staan nog grammaticale fouten in, de leesbaarheid is nog niet optimaal en misschien bent u zo met de inhoud bezig geweest dat u als het ware ‘blind’ bent geworden voor het taalgebruik. Bij ingewikkelde teksten kloppen misschien niet alle verwijzingen, grafieken of schema’s, zijn de zinnen misschien te lang of staan er onduidelijkheden in. Ook bij meerdere auteurs is een redactieslag vaak onvermijdelijk. Iedere auteur heeft immers zijn eigen stijl, maar de uiteindelijke tekst moet wel één geheel worden.

Herschrijven
Dit komt voor bij kwalitatief slechtvertaalde teksten naar het Nederlands (soms bij een kwalitatief minder goede brontekst), bij erg ingewikkelde stukken tekst waarbij ook de opbouw van het verhaal nog niet duidelijk is, of bij een vastgelopen schrijfproces.

 

Tarieven

Mijn tarieven zijn marktconform. Ik geef een eindprijs en deze is bindend. Deze prijs kan in bepaalde gevallen in overleg met u worden vastgesteld. Een globale indicatie: een tekst van 50 pagina’s (regelafstand 1,5, lettergrootte 12) corrigeren kost tussen ongeveer 150 en 250 euro excl. BTW, afhankelijk van de kwaliteit en de complexiteit van de tekst.