Drs. Hetty van Elferen - Van Alphenstraat 42 - 3581 JD Utrecht - T 030 2544006 - M 06 4290 5826 - E info@hettyvanelferen.nl - Algemene voorwaarden

Particulieren

In Nederland hebben 1,5 tot 2,5 miljoen mensen moeite met het lezen of schrijven van gemiddelde tot moeilijk-gemiddelde teksten

Voor particulieren redigeer ik scripties, werkstukken, verslagen, brieven, notities, proefschriften, manuscripten enzovoort. Zo heb ik een vaste klant die dyslectisch is en werkt binnen de financiële wereld. Zijn taalhandicap staat zijn carrière in de weg op momenten dat hij iets moet opschrijven. Voordat hij nu bijvoorbeeld een notitie van zijn hand in een vergadering brengt, laat hij die door mij nakijken.

Een andere klant van mij is beginnend onderneemster en van buitenlandse afkomst. Bij het maken van haar website en het schrijven van haar folders liep zij tegen de vraag aan hoe zij haar boodschap begrijpelijk kon overbrengen. Ik heb haar geholpen haar gedachten op een rij te krijgen en het zo op te schrijven dat haar potentiële klanten zich aangesproken voelen.

Taaladvies

Ik heb gemerkt dat het taalgebruik van mijn vaste particuliere klanten na verloop van tijd aanwijsbaar verbetert. Mijn correcties hebben uiteindelijk een duidelijk leereffect. Vaak laat ik het ook niet alleen bij correcties maar vertel er ook bij waaróm ik die bepaalde zin of dat ene woord heb veranderd. Als ik mijn klanten beter leer kennen weet ik ook waar ik speciaal op moet letten. Zo krijgt de samenwerking met mijn klanten als het ware de vorm van een persoonlijk taaladvies.

Vergoeding

Op verschillende manieren kunt u als particulier proberen mijn diensten (gedeeltelijk) vergoed te krijgen. Als u een erkende taalhandicap heeft zoals dyslexie of afasie, als u van buitenlandse afkomst bent of als u om wat voor reden ook moeite heeft met schrijven, kunt u via uw werkgever mijn kosten proberen te declareren. Als ik langere tijd met u samenwerk weet ik vaak aan welke taalgewoonten ik bij u speciaal aandacht moet besteden. Zo krijgen mijn correcties en adviezen vaak een duidelijk leereffect, wat niet alleen voor u maar ook voor uw werkgever prettig is.

Bent u startend ondernemer dan kunt u mijn kosten opgeven bij de belasting als zijnde “kosten aanloopfase”, bent u al werkzaam als ondernemer dan kunt u mijn kosten opgeven als bedrijfskosten.

terug