Drs. Hetty van Elferen - Van Alphenstraat 42 - 3581 JD Utrecht - T 030 2544006 - M 06 4290 5826 - E info@hettyvanelferen.nl - Algemene voorwaarden

Bedrijven

Voor bedrijven verricht ik vooral de tekstredactie van (vaak wat grotere) documenten als onderzoeksrapporten, beleidsnota’s en publicaties. Meestal gaat het om redigeren.

Een en ander gebeurt altijd in nauw overleg met mijn opdrachtgever. Bij onduidelijkheden in de tekst neem ik contact op met de auteur.

Voor het begin van mijn werkzaamheden spreken we af wat de kosten zijn, wat ik daarvoor precies lever en wanneer.

 Voor nieuwe klanten verricht ik kosteloos en vrijblijvend een proefredactie van 5 pagina’s.

terug